Oliopolis
Tiepeili

IN PRODUCTION

Tiepeili

Tiepeili peilaa tiestötiedot pilveen

Suunnittele, tallenna, analysoi ja raportoi tiestötietoja. Yhdistä tekijä, sijainti, aika, valokuva, mittaustieto ja havainnot.

Alati laajeneva perussovellusrakenne.

Lautturi

IN DEVELOPMENT

Lautturi - ohjelmapalvelualusta

Matkailun ohjelmapalvelujen yhteistyöalusta

Lautturin Android-sovelluksella rajattomat ohjelmapalvelut ovat hallinnassa. Ohjelmapalveluyritykset ja oppaat voivat jakaa toisilleen työtilaisuuksia Lautturilla.

Lautturi nopeuttaa sisäistä viestintää ja organisoi niin pienet kuin suuretkin ohjelmapalveluprojektit. Järjestelmään on koottu alan pitkä kokemus ja hiljainen tieto ja määritetty oleelliset prosessit.

Lautturi-järjestelmässä ohjelmapalvelualan termit on sovitettu perinteiseen projektihallintaan. Yhteiset ja ymmärrettävät termit edesauttavat Lautturin kehittämistä ja käyttöä.

Lautturin ydinosaamista on ohjelmapalvelujen aikatauluttaminen. Aktiviteetit tarjotaan kilpailukykyisesti ja luotettavasti asiakkaan tilaamana ajankohtana.

Lautturiin tallennetaan vain minimimäärä ohjelmapalvelujen organisoinnissa tarvittavaa tietoa. Ohjelmapalveluihin osallistujien henkilötietoja ei tallenneta järjestelmään. Mobiilisovellusta käyttävät vain Lautturi-järjestelmän hyväksymät tahot.

Massi Gold

IN DEVELOPMENT

Massi Gold Crypto

Kulta on rahaa - kaikki muu on velkaa

Massi on kullalla taattu kryptovaluutta. Massi on NFT:hen ja lohkoketjuteknologiaan perustuva vakausvaluutta.

Massi on eurooppalainen kryptovaluutta ja noudattaa Euroopan unionin asettamia määräyksiä ja valvontakäytäntöjä.

Ruokakerho

IN DESIGN

Ruokakerho - ruoantuottajan laatuketju

Avoimen, läpinäkyvyn ja luotettavan lähiruokaketjun puolesta

Ruokakerho selkeyttää elintarviketeollisuuden lupa- ja valvontakäytäntöjen kiemurat. Käyttäjällä on kädessään juuri oikeat tiedot oikeaan aikaan, eikä mitään ylimääräistä.

Ruokakerho-järjestelmällä dokumentoidaan elintarviketuotanto kotimaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Ruokakerho varmistaa jäljitettävyyden, auttaa löytämään tuotannon virheet ja korjaamaan ne varhaisessa vaiheessa.

Ruokakerho-järjestelmällä osoitetaan muille, että elintarviketurvallisuudesta on huolehdittu toimittajien omien ja viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Järjestelmä tukee lakisääteiset velvoitteensa hoitavien elintarvikevalmistajien ja kuluttajien oikeuksia.

Ruokakerho soveltuu maatilojen ja muiden pienimuotoisten elintarvikealan yritysten myynti- ja ostotapahtumiin. Järjestelmä soveltuu pienimuotoiseen elintarviketoimintaan ja tukee kansainvälistä myyntiä. Kansainvälinen raaka-aineen ostaja voi tarkastaa Ruokakerho-järjestelmästä, täyttävätkö toimittaja ja raaka-aine-erä vaatimukset.

Oliopolis - ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia Oliopolis